Quellcode tree

Jan Burse, erstellt 30. Mär 2019

1 Prädikat expr_tree/2

2 Prädikat expr_pretty/2

3 Prädikat tree_not/2

4 Prädikat tree_and/3

5 Prädikat tree_or/3

6 Prädikat tree_imply/3

7 Prädikat tree_equiv/3

8 Prädikat tree_diff/3

9 Prädikat tree_xor/3

10 Prädikat tree_ite/4

11 Prädikat tree_exists/3

12 Prädikat tree_one/3

13 Prädikat tree_zero/3

14 Prädikat gen_index/2

15 Prädikat var_map_new/2

16 Prädikat var_map_back/2

17 Prädikat tree_make/4

18 Prädikat vars_union/3

19 Prädikat expr_vars/2

20 Prädikat attr_unify_hook/2

21 Prädikat attribute_goals/3

Kommentare